Grassroots Foundation Curaçao

Louis Hilgers - Gregory Elias - Harry Hoeve - Nico van Tricht - Joost Wasch
Grassroots Curacao - persbericht (PDF)
Grassroots Curacao - Komunikado pa Prensa (PDF)

Op 28 juli 2009 is de Grassroots Foundation Curaçao opgericht. Voor het hele plan is funding nodig. Namens SLBdiensten heeft Joost Wasch een substantieel bedrag voor het project ter beschikking gesteld. Daarnaast heeft Gregory Elias van Fundashon Bon Intenshon eenzelfde bedrag gedoneerd. Tevens werd besloten dat Louis Hilgers van Educos (projectleider) samen met Harry Hoeve van RKCS het ICT-stimulerings gedeelte zal organiseren.

Leden van de Grassroots Curaçao Foundation:
Joost Wasch | Gregory Elias | Harry Hoeve | Nico van Tricht | Louis Hilgers

Mariëtta Rijnfrank

Per 1 september 2010 is APS IT-diensten toegetreden tot de Foundation. De belangrijkste doelstellling is 't mogelijk maken van uitbreiding van ondersteuning in de dagelijkse onderwijspraktijk met behulp van ICT in zowel het Funderend als het Speciaal Onderwijs op Curaçao..

Percy Pinedo
Eks van Oostrum