GRASSROOTS CURAÇAO

Wat is het?

GrassRoots Curaçao biedt docenten de mogelijkheid om samen met hun leerlingen op een laagdrempelige manier een ICT-project te starten. Ingewikkelde en lang- durige projectplannenn zijn niet nodig.


Grassroots projecten zijn begonnen in Canada en zijn daar
en in veel andere landen over de hele wereld een groot succes.

Waarom Grassroots Curaçao?

Wereldwijd is men het er over eens dat ICT in onderwijsvernieuwing een belangrijke rol moet spelen. Meer dan 60% van jonge mensen gamet bijvoorbeeld. Nieuwe media als digitale sociale netwerken spelen een steeds grotere rol in het dagelijkse leven van jonge mensen. Mediawijsheid is een belangrijk kenmerk in onderwijs van nu.

Per GrassRootsCuraçao-project is NAf 1000,- beschikbaar.

GrassRoots Curaçao wil docenten de mogelijkheid bieden om een klein of groot project (met een ict-component) uit te voeren in hun dagelijkse onderwijs. Hierdoor zal de bereidheid en de motivatie om verder te gaan met ICT in de klas toenemen. Want, evenals in Canada, Nederland en vele andere landen, blijkt de integratie van ICT in de lespraktijk een lastig te nemen drempel te zijn. De GrassRoots-aanpak bleek een van de meest succesvolle manieren te zijn om leraren echt op weg te helpen. Scholen kunnen een projectplan indienen waarvoor maximaal NAf 1000 ter beschikking staat


GrassRoots Curaçao is begonnen in het schooljaar 2009-2010
op 3 pilot-scholen in het Voortgezet Onderwijs (VO):
Peter Stuyvesant College - Marnix College - Radulphus College

In het schooljaar 2010-2011 hebben 5 scholen in het
Funderend en Speciaal Onderwijs (FO/SO) aan de pilot meegedaan:
Blenchischool - van Houteschool - Schotborghschool
Collegio Dodo Palm - Marnix Schoo
l

In 2011-2012 volgt een brede uitrol in FO/SOVO

Jo Hansen - Rector Peter Stuyvesant College
Cok Prevo - directeur Marnix College
Adri Mink - Rector Radulphus College