Hulp aangeboden ...

Bij het meer en meer bekend worden van het Grassroots Curaçao project wordt steeds meer hulp aangeboden. Op deze pagina's kunt u gedurende het verloop van het hele project allerlei hulp, steun, tips, adviezen en contacten vinden. Collega's zijn welkom hier hun hulp aan te bieden.

Enkele voorbeelden

Hulppagina's van