Grassroots Curaçao Inspiratie (lesbrieven) Boek

Alle pilotprojecten zijn verwerkt tot lesbrieven. Deze lesbrieven zijn inmiddels gebundeld in een Inspiratieboek (PDF). Alle docenten in het Funderend, Speciaal en Voortgezet Onderwijs op Curaçao ontvangen een exemplaar.

De organisatie spreekt de wens uit dat dit boek een inspiratiebron
zal zijn voor iedereen die in het onderwijs op Curaçao werkzaam is.

Klik hier om het lesbrievenboek als PDF (87 Mb) te downloaden.

Hieronder kunnen alle lesbrieven afzonderlijk als PDF worden gedownload.
FO staat voor Funderende Onderwijs, vergelijkbaar met Basis Onderwijs.
SO staat voor Speciaal Onderwijs en VO voor Voortgezet Onderwijs.

FO - Bladeren
Leren over het groeiproces van planten en de verschillende bladeren die ze hebben, met behulp van internet, foto's en PowerPoint.
FO - Brandweer
Met behulp van foto en video leren over brand en de brandweer: wat voor soorten brand zijn er en wat doet een brandweerman allemaal?
FO - Digitaal jaarboek
Op de computer een jaarboek maken voor de schoolverlaters, met foto's en tekst van alle leerlingen en docenten.
FO - Digitaal prentenboek
Samen met de leerlingen een verhaal met bijbehorende prenten maken en deze inscannen in de computer tot een digitaal boek.
FO - Dopen van een pop
Spelenderwijs kennis maken met Jezus en het ritueel van het dopen, door zelf een pop te dopen en dit te filmen.
FO - Inheemse bomen van Curaçao
Leren over de verschillende soorten bomen op het eiland en de functies die de bomen hebben, door informatie op internet te zoeken
FO - Kompa Nanzi en de muziektaart
Het verhaal van Kompa Nanzi uitbeelden met de leerlingen, hier foto's van maken en deze verwerken tot een digitaal prentenboek
FO - Lipdub
Ter gelegenheid van een jubileum of ander feest met de hele school een clip opnemen van het schoollied
FO - Mijn eigen gedichtenbundel
Leerlingen zoeken een favoriet gedicht op en verwerken dit op de computer tot een mooie pagina, die samen een gedichtenbundel vormen
FO - Mira nos
Met de klas een televisieprogramma maken, van onderzoeken tot interviewen en van filmen tot presenteren
FO - Onze haven
Leren over de verschillende havens van het eiland en waarom deze zo belangrijk zijn, onder andere met behulp van internet
FO - Onze natuur in close-up
Zelf foto's maken van de natuur rondom de school en hier een collage van maken, zodat leerlingen de details van planten en dieren beter opmerken
FO - Pesten
Interactief project over het thema pesten, met onder andere het maken van een PowerPoint, het bekijken van video's, knutselen en rollenspellen
SO - Zumba
Vanuit de sport zumba aandacht besteden aan gezond eten en bewegen, met muziek, video en natuurlijk dans
SO - Asina nos ta kushina
Samen met de leerlingen de Curaçaose keuken uitproberen, het kookproces fotograferen en zo een kookboek in beeld creëren
SO - Asina nos ta siña abilidad social
Video gebruiken om leerlingen sociale vaardigheden te laten oefenen door middel van rollenspellen en het terugkijken hiervan
SO - Landhuizen schilderen
De Curaçaose landhuizen en hun architectuur heel goed bekijken en een mooie afbeelding, gezocht op internet, naschilderen
SO - Menselijk lichaam
Informatie zoeken op het internet over de verschillende functies van de menselijke organen en deze visualiseren met behulp van foto's
SO - Mi bario
Met Google Earth gaan leerlingen hun eigen wijk en de wijk van de school bekijken en ontdekken ze wat er belangrijk is in een wijk
SO - Reino di animal
Informatie van internet gebruiken bij het maken van een presentatie over verschillende diersoorten en hun kenmerken
SO - Nos haf
Leren over de havens van Curaçao door het bekijken van foto's, een bezoek aan de haven en het maken van een maquette
SO - Nos koshesha salú
Door meer te weten te komen over het verbouwen van groente aandacht besteden aan gezond en verantwoord voedsel
SO - Punda en Otrabanda
De historische gebouwen van beter bekijken met behulp van foto's en video's en zo de geschiedenis van Curaçao belichten
SO - Vroeger en nu
Spelletjes van vroeger en nu vergelijken en uitproberen, door op internet en in boeken op te zoeken hoe kinderen vroeger speelden
VO - ASW, een wereld van informatie
Leerlingen maken een PowerPoint presentatie over een maatschappelijk thema, gelinkt aan globalisering, en leiden een discussie over dit thema
VO - A virtual tour through…
Met Google Earth en Google Maps in groepjes een digitale rondleiding door een stad, ergens op de wereld, voorbereiden
VO - Beroepskeuze
Mensen in verschillende werkvelden interviewen en fotograferen en hier een presentatie over maken, om zo een map vol info over beroepen te maken
VO - Biologie op internet
Internet integreren in de biologielessen door leerlingen zelf informatie te laten opzoeken en presenteren voor de klas
VO - Bouwtechniek
Een informatiefilm maken over bouwtechniek voor leerlingen die nog een richting moeten kiezen
VO - Curaçao tourist guide
Een promotie dvd maken over het eiland Curaçao, van begin tot eind georganiseerd door de leerlingen
VO - De Curaçaose muziekcultuur
In groepjes verschillende aspecten van de Curaçaose muziekcultuur te belichten, door muzikanten te interviewen en filmen
VO - De toerist spreekt
Onderzoek doen onder toeristen die Curaçao bezoeken: wat vinden ze van het eiland en wat kan er verbeterd worden?
VO - Digitaal jaarboek
Onder begeleiding een jaarboek maken voor de schoolverlaters, met mooie portretten van elke leerling en korte teksten over henzelf
VO - Digitale schoolkrant
Een digitale variant op de papieren schoolkrant, met veel meer mogelijkheden wat betreft design, verspreiding en invulling
VO - Economie go global!
Integreren van digitale middelen, zoals computers, laptops en smartphones, in de economielessen
VO - Ecophus
Een digitale studiehulp bouwen waarop tentamenstof, opdrachten en vakinhoudelijke informatie voor iedereen toegankelijk bewaard kan worden
VO - Etalage presentatie en promotie
presentatie en promotie Etalages in Willemstad bekijken en fotograferen, later analyseren en de bevindingen presenteren met PowerPoint
VO - Gesteenten Curaçao
Een digitaal verslag maken van een excursie naar de noordkust van het eiland, zodat er meer uit een excursie gehaald kan worden
VO - Jongeren en politiek
In groepjes een politieke partij oprichten en vanuit de bepaalde standpunten een discussie organiseren en leiden
VO - Kijken en doen
Sport- en bewegingsoefeningen bekijken op internet, zelf uitproberen, je eigen bewegingen filmen en deze terugkijken
VO - Le Francais a nos portes
Een digitale uitwisseling opstarten met een Franstalige school in een ander land of op een ander eiland, communiceren via email, Skype en videoberichten
VO - Levendig Nederlands
De Nederlandse literatuur verlevendigen door de leerlingen video's te laten maken gebaseerd op een verhaal uit de literatuur
VO - Luister of het mag
Een radioprogramma maken rondom een ethische kwestie, zoals genetische manipulatie, met gesprekken, muziek en jingles
VO - Meten van lichaamsfuncties
Met digitale meetapparatuur je eigen lichaamsfuncties meten, zoals longfunctie en hartslag, en de gegevens verwerken in Excel
VO - MO Excel
Leren hoe een spreadsheet werkt en hoe je deze in de bedrijfspraktijk kunt inzetten, zodat leerlingen ook praktisch ermee uit de voeten kunnen
VO - Onze culturele helden
Een cultureel gebied, zoals literatuur, dans, muziek of theater, wordt belicht door een groepje leerlingen met behulp van video en foto
VO - Poppenspel
Zelf een poppenspel maken van begin tot eind: verzinnen van een verhaal, maken van de poppen, spelen van het spel en dit opnemen op video
VO - Power Point Actualiteit
Een presentatie maken rondom een actueel thema en hierover discussie-punten opstellen voor de rest van de klas
VO - Pubquiz
Een echte Engelse pubquiz maken over een thema dat te maken heeft met Engeland en deze in de klas als echte quizmasters presenteren
VO - Sneller dan het oog
Met behulp van een high-tech camera supersnelle bewegingen fotograferen en analyseren, zoals de val van een druppel
VO - Sound and lightning for stages
Geluid, licht en achtergrondbeeld voor een optreden regelen, van bedrading tot belichting en van maximale decibellen tot mooie videobeelden
VO - Sprinten op RC
Een hulpprogramma voor leerlingen met motorische problemen, zodat zijn gemakkelijker toetsen kunnen maken
VO - Stromingen in de kunst
De Curaçaose literatuur integreren in de stromingen in de wereldliteratuur en kunst door een Curaçaose schrijver uit te lichten in een presentatie
VO - Students 4 students
Lesmateriaal voor informatica maken voor de leerlingen die een klas lager zitten: zo snijdt het mes aan twee kanten!
VO - Track International Space Station
Je geografische locatie bepalen aan de hand van de stand van de sterren en de maan, en de route van het International Space Station bepalen
VO - WaraWara
Met de Curaçaose TomTom op pad om een idee te krijgen van coördinaten, richting en locatie op het eiland
VO - Wega di palabra
Een vreemde taal oefenen door een tekst te schrijven over een bepaald thema en deze later te presenteren aan de klas
VO - Werkelijkheid door toneel en drama
Een zelfgemaakt toneelstuk, gebaseerd op een maatschappelijk thema, uitvoeren voor de klas en opnemen met videoapparatuur
VO - Wiskundesoftware als lesondersteuning
Wiskundige computerprogramma's gebruiken om op een vernieuwende manier met wiskundige vraagstukken bezig te zijn
VO - Woordgebruik door middel van taalformats
Met behulp van eerder geoefende woordenlijsten een presentatie of rollenspel voorbereiden en presenteren