Aanvraagformulier Grassroots Curaçao
Schooljaar 2011-2012

alleen voor
FUNDEREND + SPECIAAL ONDERWIJS

Dit formulier is voor het aanvragen van een project bij de Grassroots Curaçao Foundation voor het Funderende en het Speciaal Onderwijs op Curaçao voor het schooljaar 2011-2012.

Lees eerst goed het reglement op de website.
(De beoordelingscommissie kan nog om aanvullende informatie vragen)

Wij wensen u veel succes met uw project en hopen dat u het samen met uw leerlingen met veel plezier en vooral passie zult kunnen uitvoeren.

Met vriendelijke groet,
Mariëtta Rijnfrank en Louis Hilgers,
Projectleiding Grassroots Curaçao voor FO/SO


1. projectinformatie

      
titel project (graag een korte pakkende titel)
   
doel(groep) (voor welke leerlingen is het project bedoeld)
   
betrokken educatiegebied(en)
   
project trefwoorden (maximaal 5)
   
ICT-component (wat houdt het ICT-gedeelte precies in)
   
looptijd van het project (start/einde - kan variëren van 1 dag tot 3 maanden)
   
omschrijving project
   
(eind)doelstelling project (wat wilt u met het project bereiken)
   

2. school- en persoonsgegevens

schoolnaam
   
schoolbestuur
   
schooltype
   
aantal klassen
   
aantal leerkrachten
   
aantal leerlingen
   
contactpersoon van de school
naam
telnr.
e-mail
   
uitvoerende leerkracht
naam
telnr.
e-mail
   
   

3. aanvullende gegevens

   
omschrijving van alle te gebruiken materialen (ICT en andere materialen)
   
benodigde software (programma's)
   
benodigde hardware (apparatuur)
   
Kostenbegroting
Probeer een specificatie van de kosten te geven. Bedenk wel dat het toegezegde bedrag per project weliswaar NAfl 1000 is, maar dat dit bedrag niet helemaal gebruikt hoeft te worden. Mocht er een bedrag over zijn, dan gaat dat toch naar de school. Na afloop van het project kan de school daar dan extra (uitsluitend) ICT-middelen te kopen.
   
Wilt u naar aanleiding van dit aanvraagformulier nog iets toevoegen of iets vragen dan kunt u dit hieronder vermelden.
   
Vul hier het e-mailadres in waarheen de bevestiging verstuurd zal worden.